Plantage Zorg en Hoop
Aruba
menu ornament

Publicaties

ruler

'Bouwen op de wind, Architectuur en Cultuur van Aruba'

Eind januari 2008 is het lang verwachte boek
'Bouwen op de wind, Architectuur en Cultuur van Aruba' dan eindelijk verschenen. Het plan om dit boek uit te geven rijpte al in 1999. Het bleek namelijk dat het onderzoek dat de auteurs Michel Bakker en Olga van der Klooster tijdens de projecten 'Waardestellingen Monumenten Aruba' uitvoerden, veel nieuwe informatie opleverde over de bouwkunst en cultuurgeschiedenis van Aruba. Die gegevens waren nog niet eerder gepubliceerd.

'Bouwen op de wind' is overigens ook het eerste overzichtswerk van de Arubaanse architectuur! Het bevat velerlei zaken, zoals: de geschiedenis van de goud-, fosfaat- en oliemaatschappijen, de traditionele waterhuishouding, oral history, opgetekend uit de monden van de oudere bewoners, unieke foto's uit privécollecties, dagboekaantekeningen van reizigers en overheidsambtenaren,
Olga en Michel
Michel Bakker en Olga van der Klooster
Arubaanse bouwrituelen om geluk, voorspoed en vruchtbaarheid in het nieuwe huis af te dwingen, informatie over lokale ambachtslieden en het gebruik van lokale bouwmaterialen en -technieken, maar ook over de uitheemse invloeden op de bouwkunst door de komst van de Spanjaarden en (later) de West-Indische Compagnie. Ook de Nederlandse fortenbouwers en de rondreizende Nederlandse ingenieurs die het 'Koloniale Classicisme' brachten, blijven niet onbesproken. De invloeden van de zogeheten 'Bandungstijl' uit het voormalige Nederlands-Indië en het 'Nieuwe Bouwen' zijn onmiskenbaar.

In het boek wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het kleurgebruik in de Arubaanse architectuur. Op zoek naar de oorspronkelijke kleuren maakte Olga van der Klooster (zij is ook specialist in historisch kleurgebruik) 'kleurtrapjes' bij een aantal 'cunucuhuizen'. Boeiend is haar verhaal over het ontstaan van de kleurenrijkdom en de symbolische betekenis van een aantal kleuren.
De opdracht tot het uitgeven van het boek werd in 1999 door het Monumentenbureau Aruba gegeven. 'Bouwen op de wind, Architectuur en Cultuur van Aruba' is uitgegeven door Stichting Libri Antilliani. Het is een gebonden en rijk geïllustreerde uitgave (stofomslag, harde kaft, 344 pagina's en 280 afbeeldingen in kleur en zwart-wit). Een klein aantal exemplaren is nog verkrijgbaar bij het Arubahuis www.arubahuis.nl in Den Haag.

Voor meer informatie en bestelling kunt u contact opnemen met: info@plantagezorgenhoop.nl
Het boek is tot stand gekomen dankzij sponsors (UNOCA, het Arubahuis, Centrale Bank Aruba, Stichting Monumentenzorg en Plantage Zorg en Hoop) en dankzij de steun en medewerking van zéér velen op Aruba en in Nederland. Allen worden in het boek vermeld.

Belangrijke tekstbijdragen zijn van Earon Matthew, Ted Schouten, Yvonne Webb-Kock, Henk Timmer, Vivian Ruiz, Aad Versteeg en Maria Linker-Nagel.

Het voorwoord is geschreven door de gouverneur van Aruba, Fredis Refunjol, en het ten geleide door prof.dr.ir. C.L. Temminck Groll.
rulerE-mail en telefoon gegevens
e-mailadres