Plantage Zorg en Hoop
Aruba
menu ornament

Publicaties

ruler

'De Hoofdmoskee van de Surinaamse Islamitische Vereniging'

Ontwikkelingen en achtergronden van de Lahore Ahmadiyya-beweging

Over de architectuur van Suriname bestaan
reeds enkele standaardwerken. Daarin wordt een
omvattend beeld geschetst van wat er op het gebied
van de bouwkunst en bouwcultuur te zien is. Dit boek
zoomt in op een enkel gebouw: de hoofdmoskee van
de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) aan de
Keizerstraat te Paramaribo.

Basharat Ahmadali, Akbaal Ghafoerkhan en George
Dew Soerjoesing stelden een eerste tekst op. Zij
waren destijds (1973-1984) ook direct bij de bouw
van de moskee betrokken en hadden veel informatie
uit de eerste hand. Bovendien beschikten zij over een
grote collectie beeldmateriaal en bouwtekeningen.

 

In samenspraak met de uitgever is er vervolgens
voor gekozen de bouwgeschiedenis van de moskee
in te bedden in een veel bredere historische,
maatschappelijke, culturele en religieuze context.
Zo werden ook kernbegrippen uit de islam voor het
voetlicht gebracht, alsook de ontstaansgeschiedenis
van het gebouwtype ‘moskee’.

Ook aan de geschiedenis van de Surinaams
Islamitische Vereniging is gedegen aandacht
besteed. In 1929 werd deze vereniging opgericht
als een Hindoestaanse moslimorganisatie. Vanuit
de Pakistaanse stad Lahore kreeg de S.I.V. veel
ondersteuning. Geleidelijk evolueerde zij van een
orthodoxe, soennitische naar een reformistische
Ahmadiyya-organisatie.

DE HOOFDMOSKEE

Omslag 'DE HOOFDMOSKEE VAN DE SURINAAMSE ISLAMITISCHE VERENIGING'

rulerE-mail en telefoon gegevens
e-mailadres