Plantage Zorg en Hoop
Aruba
menu ornament

Publicaties

ruler

'Architectuur en bouwcultuur in Suriname'

De plaatsing van het historisch centrum van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van UNESCO heeft bijgedragen aan een hernieuwde belangstelling voor het gebouwde erfgoed van Suriname. De laatste jaren is er een toenemende behoefte aan een opvolger van het beroemde standaardwerk uit 1973 van
prof.dr.ir. C.L. Temminck Groll De architektuur van Suriname: 1667-1930.

Dit nieuwe overzichtswerk wil de studie naar de Surinaamse architectuur een nieuwe impuls geven.
Het boek doet recht aan de nadrukkelijke wens meer aandacht te besteden aan de verschillende cultuur- en geloofsgroepen binnen de zo rijk geschakeerde Surinaamse gemeenschap. Ook minder voor de hand liggende ‘monumenten’ als nutsbedrijven, scholen, ziekenhuizen, hotels, bedrijfsgebouwen en civiele objecten als bruggen, spoorwegen en dijken worden uitgebreid beschreven. Naast monumentale panden schenken de auteurs veel aandacht aan volkswoningbouw. Was er vroeger al sprake van sociale woningbouw en hoe zagen de onderkomens van slaven, contractarbeiders en eenvoudige kolonisten er uit?
Ook de praktijk van het bouwen (materialen en bouwtechnieken) komt uitvoerig aan de orde.

Omslag 'Architectuur en bouwcultuur in Suriname'
Prentatie Architectuur en bouwcultuur in Suriname aan president Venetiaan
Presentatie boek "Architectuur en bouwcultuur in Suriname" aan president Venetiaan

De auteurs, architectuurhistorici Olga van der Klooster en Michel Bakker, wisten zich gesteund door zowel Surinaamse als Nederlandse specialisten. Zij hadden het grote voorrecht als pioniers onderzoek te mogen doen in een nog niet of nauwelijks ontsloten deel van het verloren gewaande archief van het in 1856 opgerichte Bouwdepartement. Naast onderzoek in de archieven en bibliotheken van Suriname en Nederland is er veel veldwerk verricht. De leidende gedachte was steeds dat gebouwen pas meerwaarde krijgen als er naast het belichten van architectuurhistorische aspecten ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de bewoners en gebruikers.
Het boek vormt een warm pleidooi voor het behoud van de rijkdom aan culturele waarden in Suriname, zowel binnen Paramaribo als ver daarbuiten. Monumenten en hun historierijke omgeving verdienen een respectvolle behandeling. De historische gebouwde omgeving vormt immers een ankerplaats van de eigen cultuur.

Uitgever KIT-Publishers, Amsterdam.

bullet
bullet Videoverslag Suriname Vandaag
 Uitzending 17-10-2009

rulerE-mail en telefoon gegevens
e-mailadres