Plantage Zorg en Hoop
Aruba
menu ornament

Bureau ABK | Kleuronderzoek, kleurontwerp en advies

ruler
bullet Kleuronderzoeksprojecten en overige projecten

ABK is een zusterbedrijf van Bureau Plantage Zorg en Hoop en wordt geleid door Olga van der Klooster. Zij is architectuurhistoricus, specialist historisch kleurgebruik, kunst- en decoratieschilder. Deze drie disciplines ondersteunen en versterken elkaar in ABK.
Sinds 1988 verricht zij kleurhistorisch onderzoek en adviseert ze bij de kleurreconstructie van historische stijlkamers, historische in- en exterieurs. Het vak tot kleurenonderzoeker leerde zij tijdens haar postdoctorale opleiding bij International Centre for the Conservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in Rome. In het kader van deze studie onderzocht ze de kleurige afwerkingslagen op oude gebouwen in deze stad. Ook het microscopisch onderzoeken van verfmonsters maakte deel uit van deze opleiding. Tijdens haar stage bij het toenmalige Laboratorium voor het Onderzoek van Objecten van Kunsten en Wetenschap in Amsterdam (het latere ICN) bestudeerde zij verftechnieken ter voorbereiding op de restauratie van schilderijen door derden. Zij werd onder meer begeleid door dr. Ernst van de Wetering en de chemisch kleurspecialist Matthijs de Keijzer.

Olga is specialist in het maken van digitale kleurontwerpen, doorgaans gebaseerd op kleurhistorisch onderzoek. De kleuradviezen betreffen afzonderlijke monumenten, maar ook historische straatwanden en stadsdelen. Wanneer oude verflagen ontbreken worden alternatieve kleurontwerpen gemaakt die de architectonische kwaliteit en stijl recht doen.

Voor de historische 'Kleurenwaaier van Dordrecht' maakte zij kleurstalen op basis van uit de historische Dordse archieven afkomstige verfrecepten. Voor de stad Leiden ontwierp zij de Leidse kleurenkaart met 50 historische kleuren.

 

 
Klik op de foto voor de diashow

Na kleuronderzoek is op basis van lijnolie en pigmenten verfkleuren samengesteld waarmee de kleurreconstructie is uitgevoerd. Gevelsteen ANNO, Haarlem.

Lopende projecten

Het Leids kleurenproject. Dit project is 2007 door de gemeente Leiden geinitieerd. Ook hier betreft het het herstel van de kleurenrijkdom. Eigenaren van een monument, een beeldbepalend pand en van een pand in beschermd stadsgebied kunnen zich bij de gemeente aanmelden voor subsidie ten behoeve van kleuronderzoek, kleuradvies en schilderwerk. In het kader van dit project verscheen in 2012 van Olga’s hand ook de publicatie ‘Van Leidse schilders mette de groote Quast, historische buitenkleuren in de sleutelstad’ (Primavera Pers). Dit handzame boek met door haar ontworpen leurenwaaier beschrijft het ontstaan van het schildersambacht, historische verftechnieken, alle mogelijke historische pigmenten en de belangrijkste door haar in Leiden uitgevoerde kleurprojecten.

De Kleuren van Delft. Net zoals in veel andere steden, zijn ook in Delft veel historische kleuren uit het straatbeeld verdwenen. Daardoor is een rijk kleurenpalet verloren gegaan. In opdracht van het Kleurenlab van Delft Design heeft ABK voor alle panden aan de Binnenwatersloot zuid-oostzijde een virtueel kleurenplan gemaakt. De panden Binnenwatersloot 7 t/m 17 zijn inmiddels uitgevoerd. Voor dit ontwerp werd ABK genomineerd voor de Le Comte-erfgoedprijs 2015.

Opdrachtgevers

Belangrijke opdrachtgevers zijn de rijksgebouwendienst, Ministerie van Cultuur Aruba, architectenbureaus, instanties voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, woningbouwverenigingen, studentenhuisvesting, gebouw- en onderhoudsdiensten, projectontwikkelaars, particulieren, makelaars en gemeentelijke monumentenbureaus. Sinds 1988 heeft Olga zo'n 400 kleurprojecten in onder meer Amsterdam, Leiden, Bergen, Delft, Rotterdam, Haarlem, Hilversum, Zwolle, Paramaribo, Aruba, Saba en St. Eustatius uitgevoerd.

Lopende projecten

Winkelcentrum Catharijnesteeg Leiden. Dit toekomstige winkelcentrum in het zogeheten Stadsgehoorzaalblok wordt verweven met de monumentale bebouwing van de Aalmarkt, de Mandenmakerssteeg en de Breestraat. ABK onderzoekt de oorspronkelijke kleuren van alle monumentale gebouwen (20), adviseert, ontwerpt en begeleidt de schilderwerkzaamheden. Dit alles in nauw overleg met architectenbureau Rijnboutt in Amsterdam. Oplevering 2017.

Revitalisering van San Nicolas is een belangrijk speerpunt van de Arubaanse overheid. De stad beleefde zijn bloeiperiode in de jaren veertig en vijftig van de 20ste eeuw. Winkels en woningen verrezen in de toen populaire (neo) art decoarchitectuur. Door sluiting van de olieraffinaderij Lago in 1985 raakte San Nicolas steeds verder in verval. De architectuurpareltjes staan er nog steeds, maar ze zijn in slechte tot zeer slechte staat. Olga maakt digitale kleurontwerpen voor al deze gebouwen. Met het kleurenplan beoogt van der Klooster een verbeterd leefklimaat voor de bewoners en de bevordering van toerisme. Een dergelijk project bleek ook in Miami zeer succesvol.

Olga verricht op dit moment ook onderzoek naar het kleurgebruik in de Caraïbische en Surinaamse architectuur. In 2017 verschijnt het boek "Landhuizen van Curacao' waarin haar hoofdstuk over het historische kleurgebruik op dit eiland.Het kleuronderzoek wordt ter plaatse met behulp van een scalpelmesje uitgevoerd. Er worden verfmonsters genomen om met een stereomicroscoop de laagopbouw nader te bekijken. Na eventueel aanvullend architectuurhistorisch onderzoek, worden een kleurontwerp en een kleuradvies opgesteld. Wanneer verflagen ontbreken worden een kleurontwerp en kleuradvies gegeven die de kwaliteit en de waarde en kwaliteit van de architectuur recht doet. Om voorafgaand aan het schilderwerk een indruk van het resultaat te krijgen, kan een digitale kleurenimpressie worden gemaakt.

Het schilderwerk wordt door de eigenaar of opdrachtgever zelf aan schildersbedrijven uitbesteed. Bij de keuze van het schildersbedrijf kan ABK adviseren. Eerst worden door de schilder proefvlakken opgezet, daarna worden de definitieve kleuren in goed overleg met de opdrachtgever bepaald. Het schilderwerk wordt tot het eind toe zorgvuldig door ABK begeleid.

Het vergulden en polychromeren van gevelstenen en het uitvoeren van schilderkunstige en decoratieve details in historische interieurs voert Olga zelf uit. Het kleurenpalet stelt ze handmatig samen.

Voor het restaureren van interieurschilderingen en behangsels beschikt ABK over een netwerk van ervaren restauratoren.

aan het werk
ABK in de Janskerk Haarlem

Voor het boek stelde zij een kleurenwaaier samen. De kleuren zijn samengesteld aan de hand van haar kleurhistorisch onderzoek in Leiden. Ook geschilderde stadsgezichten vormden een uitgangspunt. Daarnaast inventariseerde Olga alle pigmenten van het zogeheten 'Kastje van Hafkenscheid'; het oudste in Nederland nog bestaande ladenkastje met alle gangbare pigmenten en bindmiddelen van de Amsterdamse verfhandelaar uit het begin van de 19de eeuw.

 

Kleurtrapje op het kozijn van Papengracht 6 in Leiden Links is boven en dan gaat het trapje door de verflagen de diepte in tot aan de drager
verfmonster
Verfmonster waarin een oorspronkelijke marmerimitatie te zien is. Lambrisering in de kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam.

wanddetail stadsschouwburg
Reconstructie van de bies (links) oorspronkelijk aangebracht als decoratie van deuropeningen, lambriseringen en kolommen van de Stadsschouwburg in Haarlem. Deze oorspronkelijke wandafwerking is nu verscholen onder dikke verflagen.

 

 

rulerE-mail en telefoon gegevens
e-mailadres